--- 2008 ---
29 februari : Gastspreker Fons Mattheuwsen met uiteenzetting over digitale fotobewerking, inhuldiging beamer, afscheidnemend lid en doop VZW